10-lecie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata powstało 30.06.2008 r.

W obecnym roku obchodzimy jubileusz. Jest on okazją do spotkań i rozmów na tematy ważne dla kobiet z Dąbrowy Górniczej, ale także do budowania więzi i solidarności.

Z tej okazji 9 czerwca zorganizowaliśmy jubileuszową konferencję, którą kierowaliśmy do mieszkanek Dąbrowy Górniczej.

10 lecie Stowarzyszenia rozpoczęła prelekcją pani dr Daniela Dzienniak – Pulina. Mówiła o historii zdobywania praw wyborczych przez kobiety na całym świecie oraz o konieczności nieustannej troski o nie.
Następnie rozdane zostały podziękowania dla osób szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich 10 lat. W tym czasie rozdany został urodzinowy tort.
Po tej części nastąpiło rozdanie nagród i dyplomów dla uczestników konkursów literackiego i plastycznego.
Po zakończeniu części oficjalnej udaliśmy się do Fabryki Pełnej Życia gdzie trwała Industriada, aby obejrzeć galerię zdjęć o dąbrowskich działaczkach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili sobotnią konferencję z okazji 10 – lecia Stowarzyszenia 9.06.2018 r w Dąbrowie Górniczej.

Wraz z nami świętowali:

  • Pan Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
  • Pani Bożena Borowiec – Urząd Marszałkowski
  • Pani Agnieszka Pasternak – Rada Miasta
  • Pan Marek Węgrzynowicz – Rada Miasta
  • Pani dr Daniela Dzienniak – Pulina – Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
  • Członkowie wielu organizacji pozarządowych, między innymi: Stowarzyszenie ASTMOODDECH, SOMA, Stowarzyszenie Twórców Kultury, PTTK, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Aktywne Kobiety, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zielone Zagłębie, Fundacja Godne Życie.
  • Uczestnicy konkursów wraz z opiekunami oraz przyjaciele Stowarzyszenia m.in: Renata, Jarosław Kiebdój, Rafał Kozieł, Małgorzata Korpikiewicz.

Szczególnie dziękujemy pani Poseł Beacie Małeckiej – Liberze za pomoc w organizacji oraz ogromne wsparcie podczas 10 lat działalności Stowarzyszenia.

Na nasze spotkanie przybyły przedstawicielki Kongresu Kobiet :
Pani dr Małgorzata Tkacz – Janik oraz Pani dr Halina Sobańska.

Otwórz prezentację o Stowarzyszeniu